Koncepció

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium szakmai programja

A szabadságot csak észszerű mértékben korlátozzuk

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium újkori története 2002 őszén kezdődött, amikor Újpest Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag megszavazta Hock Zoltán alpolgármester előterjesztését a Bőrfestő Utcai Általános Iskola  szerkezetváltásáról, a 12 évfolyamos gimnázium megalapításáról. A fenntartói döntés következtében megszületett Újpest legfiatalabb alap-és középfokú oktatást, nevelést végző iskolája, a „Csokonai”.

 

Sapere aude! – emlékeztet iskolánk homlokzatán a felirat a felvilágosodás európai mértékben is kimagasló magyar költőjének, Csokonainak művészi és gondolkodói hitvallására. Merj gondolkodni! – vállaljuk mi is e gondolatot   pedagógiai munkák vezérfonalául. Hiszünk akiművelt emberfők”, a „kellem, szellem, jellem” pedagógiai-nevelési ideálképében, felelősséget érzünk és viselünk a jövendő nemzedékekért. Határozottan megfogalmazott alapértékekben hiszünk; a tisztességes munka és teljesítmény, a norma-és szabálytudat, a mások tisztelete és elfogadása, a haza és szűkebb pátriánk szeretete, a tudomány és a művészetek elme-és léleknemesítő hatásában hiszünk. Pedagógiai programunk, hagyományrendszerünk és az évenként meghatározott feladatok e fenti gondolatok megvalósulását teszik lehetővé.

 

Nem csak a Farkaserdő közelsége miatt érezzük a tiszta, jó levegőt, a szabadságot. A gondolkodás szabadságát, a tévedés és próbálkozás jogát, az önkorrekció lehetőségét minden iskolai állampolgárnak biztosítjuk. Mikor a diák felvételt nyer iskolánkba, „társadalmi szerződést” kötünk egymással; a három fő partneri csoport érdekeit egyeztetjük.

 

A tágas, több tekintetben felújított, igen esztétikus épület a fenntartó gondoskodását, a pedagógusok és dolgozók, valamint az anyagi áldozatoktól sem félő szülők keze munkáját dicséri. A tárgyi feltételek a mai követelményeknek majd minden szempontból megfelelnek; 10000 kötetes könyvtár, két számítástechnika terem, 600 m2-es tornaterem, konditerem, számos szak-és osztályterem, ebédlő és sportudvar biztosítja az igények kielégítését. Külön ékességünk a hatalmas falfelületeken tehetséges diákjaink számos grafikai munkája.

 

Az iskolai élet hasonlóan zajlik a többi gimnáziuméhoz; a diákok tanulnak, vizsgáznak, versenyekre neveznek be, ünnepségeken vesznek részt, patronált zenekarjaink pedig ezer vatt-tal működtetik az erősítőt, ha próbálnak. Mégis miben vagyunk mások, mint a többiek?

A kis-és nagydiákok nagyon jól elférnek egymás mellett az épület három szintjén. Több programunk sikere igazolja a mondást: sok jó ember kis helyen is elfér. Lényegében legalább 3 korosztály lakik egy fedél alatt, épp úgy, mint egy valódi családban. Vitára csak ritkán kerül sor, azt is megoldjuk kulturált kommunikációval, a másikat megértő és elfogadó magatartással. Úgy gondoljuk, hogy iskolánk egyfajta „sziget”, amely egyszerre modellálja a diákoknak az életet, de egyben biztonságot is nyújt számukra.

 

Képzési kínálatunk az 1-8. évfolyamon az alapképességek és készségek biztonságos kiművelését biztosítja. Az „a” osztályok emelt óraszámú matematika oktatást kapnak 1-8. évfolyamon. A „b” osztályokban a drámajáték a specialitásunk az 1-4. évfolyamon. Az énekkari utánpótlás nevelést a nívócsoportos ének oktatásával oldjuk meg. Az Erkel Gyula Zeneiskola beiratkozott növendékeinek helyben tudjuk biztosítani a zongora, a szolfézs, a citera és fúvós hangszeres tanulmányokat.

4. évfolyamon kezdjük meg heti 3 órában az idegen nyelv tanítását. Jelenleg angol, német és francia nyelvet tanulhatnak diákjaink csoportbontásban, a középiskolában emelt óraszámban, de mód lenne az orosz tanulására is. Kellő számú érdeklődő esetén a közeljövőben újra beindítjuk az orosz oktatást is igazodva az európai folyamatokhoz, Magyarország gazdasági kapcsolatrendszerének bővítéséhez.

 

A felső tagozaton az emelt óraszámú matematikaoktatás folytatódik és megjelenik tantárgyként az informatika is. Végzős nyolcadikosaink – a 12 évfolyamos egységes iskola adta lehetőségként – felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat a középiskolai tagozaton, ha elszántak a gimnáziumi nem kis erőfeszítést kívánó követelményeinek teljesítésére. Négy tanév és a legelső sikeres érettségi vizsga tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy a megfelelő szintű képességek és ismeret, valamint erős egyéni tanulási motiváció és támogató szülői háttér szükségeltetik a diáknak a középiskola 4 éve alatt is.

A Nyitott Kapuk alkalmával minden látogató meggyőződhet arról, hogy kulturált körülmények és teljesíthető követelmények várják a Csokonaiban a diákokat.

 

A gyengébbek részére felzárkóztatást - még ha csekély óraszámban is -, de tudunk biztosítani. A napközi és a tanulószoba erre a feladatra jól kihasználható lehetőségek. Tehetséges tanulóink és az érdeklődők számára a Sapere aude! tehetségfejlesztő programcsomagot állítottuk össze; az OKTV-re és különféle házi, kerületi és levelezős versenyekre felkészítők, valamint a Csokonai Tudományos Diákkör, a DEKO STÁB és a Lépcsőházi Galéria tevékenységei mind-mind az önkifejezés lehetőségeit adják a diákoknak.

 

Diákönkormányzati és sportélet, tudományos és művészeti tevékenység adatik meg a hozzánk járóknak. A programok sokfélék; a Luca napi vásártól a gólyabulin, a Csokonai naphoz közeli szalagavató bálon át egészen a karácsonyi koncertig és a magyar kultúra napi szép ünnepségekig ível a kínálat.

 

A bőrfestős éveket nem feledve ma már a Csokonai Gimnázium jelenét és jövőjét építjük. Azon vagyunk, hogy Újpest és a környék lakossága továbbra is szeresse a Csokonait, és mi bizonyítsuk: jól nevelt és sikeres diákok, „emberséges emberek” a tőlünk kikerülő fiatalok. Önbizalommal indulhatnak el a maguk választotta úton. Sokan az egyetemeken, főiskolákon, mások a szakmai képzéseken állják majd meg a helyüket. Nem kell ennél több…