Keresés

CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)
Hírek
"A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig" című kiállításon jártunk
A Magyar Nemzeti Galéria szürrealista tárlatát tekintették meg kilencedik évfolyamos humánosaink, ahol olyan művészek alkotásai láthatók, mint Salvador Dalí, Rene Magritte, Joan Miró, Alberto Giacometti vagy Pablo Picasso.
Jelentkezz az ausztriai kirándulásunkra!
Német nyelvet tanuló diákjainknak szervezünk kirándulást Ausztriába 2020. április 20-ra. Ha vonatoznál a semmeringi hágón, vagy épp ellátogatnál a Lindt csokoládégyárának boltjába, jelentkezzetek minél hamarabb némettanárodnál!
Maratoni futás Fényes Gyuri emlékére
Néhai osztálytársukra emlékezve futottak a 11.a tagjai a Spar Budapest Maratonon.
Farkas Bertalan látogatott el hozzánk
Péntek délután különleges vendéget köszönthetett a díszteremben egybegyűlt közel száz érdeklődő: Farkas Bertalan, az első - s ezidáig egyetlen - magyar űrhajós beszélt életútjáról és munkásságáról.
Ebédbefizetés, 2019 november
Koncepció

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium szakmai programja

A szabadságot csak észszerű mértékben korlátozzuk

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium újkori története 2002 őszén kezdődött, amikor Újpest Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag megszavazta Hock Zoltán alpolgármester előterjesztését a Bőrfestő Utcai Általános Iskola  szerkezetváltásáról, a 12 évfolyamos gimnázium megalapításáról. A fenntartói döntés következtében megszületett Újpest legfiatalabb alap-és középfokú oktatást, nevelést végző iskolája, a „Csokonai”.

 

Sapere aude! – emlékeztet iskolánk homlokzatán a felirat a felvilágosodás európai mértékben is kimagasló magyar költőjének, Csokonainak művészi és gondolkodói hitvallására. Merj gondolkodni! – vállaljuk mi is e gondolatot   pedagógiai munkák vezérfonalául. Hiszünk akiművelt emberfők”, a „kellem, szellem, jellem” pedagógiai-nevelési ideálképében, felelősséget érzünk és viselünk a jövendő nemzedékekért. Határozottan megfogalmazott alapértékekben hiszünk; a tisztességes munka és teljesítmény, a norma-és szabálytudat, a mások tisztelete és elfogadása, a haza és szűkebb pátriánk szeretete, a tudomány és a művészetek elme-és léleknemesítő hatásában hiszünk. Pedagógiai programunk, hagyományrendszerünk és az évenként meghatározott feladatok e fenti gondolatok megvalósulását teszik lehetővé.

 

Nem csak a Farkaserdő közelsége miatt érezzük a tiszta, jó levegőt, a szabadságot. A gondolkodás szabadságát, a tévedés és próbálkozás jogát, az önkorrekció lehetőségét minden iskolai állampolgárnak biztosítjuk. Mikor a diák felvételt nyer iskolánkba, „társadalmi szerződést” kötünk egymással; a három fő partneri csoport érdekeit egyeztetjük.

 

A tágas, több tekintetben felújított, igen esztétikus épület a fenntartó gondoskodását, a pedagógusok és dolgozók, valamint az anyagi áldozatoktól sem félő szülők keze munkáját dicséri. A tárgyi feltételek a mai követelményeknek majd minden szempontból megfelelnek; 10000 kötetes könyvtár, két számítástechnika terem, 600 m2-es tornaterem, konditerem, számos szak-és osztályterem, ebédlő és sportudvar biztosítja az igények kielégítését. Külön ékességünk a hatalmas falfelületeken tehetséges diákjaink számos grafikai munkája.

 

Az iskolai élet hasonlóan zajlik a többi gimnáziuméhoz; a diákok tanulnak, vizsgáznak, versenyekre neveznek be, ünnepségeken vesznek részt, patronált zenekarjaink pedig ezer vatt-tal működtetik az erősítőt, ha próbálnak. Mégis miben vagyunk mások, mint a többiek?

A kis-és nagydiákok nagyon jól elférnek egymás mellett az épület három szintjén. Több programunk sikere igazolja a mondást: sok jó ember kis helyen is elfér. Lényegében legalább 3 korosztály lakik egy fedél alatt, épp úgy, mint egy valódi családban. Vitára csak ritkán kerül sor, azt is megoldjuk kulturált kommunikációval, a másikat megértő és elfogadó magatartással. Úgy gondoljuk, hogy iskolánk egyfajta „sziget”, amely egyszerre modellálja a diákoknak az életet, de egyben biztonságot is nyújt számukra.

 

Képzési kínálatunk az 1-8. évfolyamon az alapképességek és készségek biztonságos kiművelését biztosítja. Az „a” osztályok emelt óraszámú matematika oktatást kapnak 1-8. évfolyamon. A „b” osztályokban a drámajáték a specialitásunk az 1-4. évfolyamon. Az énekkari utánpótlás nevelést a nívócsoportos ének oktatásával oldjuk meg. Az Erkel Gyula Zeneiskola beiratkozott növendékeinek helyben tudjuk biztosítani a zongora, a szolfézs, a citera és fúvós hangszeres tanulmányokat.

4. évfolyamon kezdjük meg heti 3 órában az idegen nyelv tanítását. Jelenleg angol, német és francia nyelvet tanulhatnak diákjaink csoportbontásban, a középiskolában emelt óraszámban, de mód lenne az orosz tanulására is. Kellő számú érdeklődő esetén a közeljövőben újra beindítjuk az orosz oktatást is igazodva az európai folyamatokhoz, Magyarország gazdasági kapcsolatrendszerének bővítéséhez.

 

A felső tagozaton az emelt óraszámú matematikaoktatás folytatódik és megjelenik tantárgyként az informatika is. Végzős nyolcadikosaink – a 12 évfolyamos egységes iskola adta lehetőségként – felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat a középiskolai tagozaton, ha elszántak a gimnáziumi nem kis erőfeszítést kívánó követelményeinek teljesítésére. Négy tanév és a legelső sikeres érettségi vizsga tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy a megfelelő szintű képességek és ismeret, valamint erős egyéni tanulási motiváció és támogató szülői háttér szükségeltetik a diáknak a középiskola 4 éve alatt is.

A Nyitott Kapuk alkalmával minden látogató meggyőződhet arról, hogy kulturált körülmények és teljesíthető követelmények várják a Csokonaiban a diákokat.

 

A gyengébbek részére felzárkóztatást - még ha csekély óraszámban is -, de tudunk biztosítani. A napközi és a tanulószoba erre a feladatra jól kihasználható lehetőségek. Tehetséges tanulóink és az érdeklődők számára a Sapere aude! tehetségfejlesztő programcsomagot állítottuk össze; az OKTV-re és különféle házi, kerületi és levelezős versenyekre felkészítők, valamint a Csokonai Tudományos Diákkör, a DEKO STÁB és a Lépcsőházi Galéria tevékenységei mind-mind az önkifejezés lehetőségeit adják a diákoknak.

 

Diákönkormányzati és sportélet, tudományos és művészeti tevékenység adatik meg a hozzánk járóknak. A programok sokfélék; a Luca napi vásártól a gólyabulin, a Csokonai naphoz közeli szalagavató bálon át egészen a karácsonyi koncertig és a magyar kultúra napi szép ünnepségekig ível a kínálat.

 

A bőrfestős éveket nem feledve ma már a Csokonai Gimnázium jelenét és jövőjét építjük. Azon vagyunk, hogy Újpest és a környék lakossága továbbra is szeresse a Csokonait, és mi bizonyítsuk: jól nevelt és sikeres diákok, „emberséges emberek” a tőlünk kikerülő fiatalok. Önbizalommal indulhatnak el a maguk választotta úton. Sokan az egyetemeken, főiskolákon, mások a szakmai képzéseken állják majd meg a helyüket. Nem kell ennél több…