Eseménynaptár
H K SZ CS P SZ V
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Hírek
Szóbeli felvételi
Ebédbefizetés 2024. márciusára
Csokonai ECHO - 5. szám
Megjelent iskolaújságunk, a Csokonai ECHO februári száma, benne: szalagavató, Retro party, Vitéz Kupa, Educatio, irodalom, képzőművészet, sikerek ÉÉÉS két új rovat: Badakné Bohó Tímea tanárnő az egészségmegőrzésről ír, illetve Bucskó Mirella sikeres Csokonais sportolókat mutat be - fogadják szeretettel!
Tavaszi szünet és ügyelet
Írásbeli pótfelvételi

CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)

A Krétában már elérhető az e-ügyintézési felület.
TANKÖNYVIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Szülők!

A következő tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamán minden tanuló az állam által térítésmentesen, azaz ingyen kapja a tankönyveket, ehhez semmilyen igazolás, igénylés nem szükséges! A tankönyvek az iskola (könyvtárának) tulajdonát képezik, a tanév végén majd vissza kell adni őket.

5-12. évfolyamon a NORMATÍV kedvezményre jogosult tanulók– kormányrendelet szerint -állami támogatással ingyen kaphatnak tankönyvet, ha a jogosultságról szóló nyilatkozatot kitöltve és a szükséges igazolásokat csatolva a megadott időpontig leadják az iskolában.

A tankönyvek az iskola (könyvtárának) tulajdonát képezik, a tanév végén majd vissza kell adni őket.

Normatív kedvezményre jogosult az a diák, aki

-          tartósan beteg (Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, szakorvosi igazolás)

-          sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság határozata igazolja)

-          három vagy több eltartott gyermeket nevelő családban él (Magyar Államkincstár által kiállított igazolás vagy az emelt családi pótlék folyósítását igazoló bankszámlakivonat, bérjegyzék vagy postai igazolószelvény)

-          rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (szociális osztály határozata)

-          nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (megállapított családi pótlék igazolja)

Minden tanuló kap Normatív kedvezményt igénylő nyilatkozatot, amit értelemszerűen, a hátoldalon lévő kitöltési útmutató alapján kitöltve kérünk visszaküldeni.

Aki jogosult a támogatásra, az I. normatív kedvezmény iránti igénylő részt kitöltve, aláírva és a megfelelő érvényes igazolást (vagy annak másolatát) csatolva szíveskedjék visszaküldeni, aki nem jogosult, az a II. normatív tankönyvtámogatásra nem jogosult  részt szíveskedjék kitölteni és aláírva visszaküldeni .

Határidő: április 5. kedd

Ha valaki még nem rendelkezik érvényes igazolással vagy lejár a jelenlegi, leadhatja később, de az igénylőlapot mindenkitől kérjük vissza határidőre.

Három vagy több gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolást a tanév elején, a tankönyvátvétel előtt kell bemutatni.

Nagyon fontos, hogy az igazolásnak 2016. október 1-jén is még érvényesnek kell lennie!

Ha az igazolás érvényességi határideje időközben lejár, kérjük, időben gondoskodjék az új igazolásról!  Az új határozatokat folyamatosan le lehet adni az iskolában, a gazdasági irodában. Felhívjuk a figyelmet, hogy szeptember vége után nem áll módunkban igazolást elfogadni, mert a KELLO rendszerében csak a megadott időpontig van lehetőség rögzíteni a változást!


Újpest Önkormányzata ingyenes tankönyvellátással támogatja azokat az 5., 6., 7. és 8. osztályos diákokat, akik nem jogosultak a normatív kedvezményre, de szüleikkel együtt folyamatosan állandó azonos újpesti lakóhellyel rendelkeznek 2016. január 1. és szeptember 1. között, és nyilatkozatot töltenek ki . Az erről szóló rendelet Újpest honlapján megtalálható.  (30/2015. http://www.ujpest.hu/images/kispirosnyil.jpg a 2016. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról)

Minden 5-8. osztályos tanuló, aki nem jogosult normatív alapon ingyen tankönyvellátásra, kap újpesti nyilatkozatot, amit kérünk kitöltve és aláírva visszaküldeni április 8. péntekig. (Abban az esetben is kérjük vissza szülői aláírással az újpesti nyilatkozatot, ha nem jár a gyermeknek az újpesti ingyenes tankönyvtámogatás, csak ezt írják rá.)

 Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra semelyik felsorolt szempont alapján, ősszel a tankönyvátvétel előtt kapják meg a KELLO-tól az iskolába érkező csekkjüket, melynek kifizetési határideje szeptember 1. A fizetési módokról és egyéb tudnivalókról később tudunk tájékoztatást adni.

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy lakcímváltozás esetén haladéktalanul értesítsék Hajdamár Andrea iskolatitkárt a csvmgtitkar@gmail.com email címen !

Köszönjük együttműködésüket.

Budapest, 2016. március 31.


Tankönyvfelelős