Eseménynaptár
H K SZ CS P SZ V
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Hírek
Szóbeli felvételi
Ebédbefizetés 2024. márciusára
Csokonai ECHO - 5. szám
Megjelent iskolaújságunk, a Csokonai ECHO februári száma, benne: szalagavató, Retro party, Vitéz Kupa, Educatio, irodalom, képzőművészet, sikerek ÉÉÉS két új rovat: Badakné Bohó Tímea tanárnő az egészségmegőrzésről ír, illetve Bucskó Mirella sikeres Csokonais sportolókat mutat be - fogadják szeretettel!
Tavaszi szünet és ügyelet
Írásbeli pótfelvételi

CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)

A Krétában már elérhető az e-ügyintézési felület.
A hét nyelven beszélő Csokonai - versenykiírás
A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Humán munkaközössége a fenti címmel írja ki az iskola 20. születésnapja alkalmából „páratlan” nyelvi/irodalmi versenyét.


Újpest legfiatalabb gimnáziuma feladatának érzi a magyar felvilágosodás legkiválóbb poétája népszerűsítését, névadónk művészi és emberi kiválóságának sokféle bizonyítását. Hitünk szerint Csokonai életműve a kor „szellemi foglalata”, ő az a XVIII. században, aki leginkább értő és érzékeny ismerője az antikvitásnak és a felvilágosodás kori európai kultúrának. Saját korában egyszerre hagyománykövető és modern; költői életműve a stílusszintézis legkiválóbb példája. Művészetét sokan és sokféleképpen idézték és idézik, hiszen izgalmasan sokrétű világot teremtett.

Célunk, hogy Csokonai költői világához,nyelvi-művészi gazdagságához közelebb hozzuk az általános és középiskolás diákokat. Elsősorban a kiemelkedő lírai művek és egy eposzparódia (Békaegérharc) áttekintésével mutassunk példát a stílusszintézisre, amelyet a Csokonai életmű prezentál. Idézzük fel a debreceni diákéveket, a Csokonai nevével is összeforrt debreceni kollégium világát, a 12 évfolyamos iskola archetípusát.

A verseny menete

Első szakasz:
1. A benevezési szándékot egy a CSVMG Humán munkaközössége címére írt nyilatkozattal kell közölni 2008. október 20-ig. Kérjük megjelölni az iskolát, a csapattagokat, a felkészítő tanárokat.

2. A benevezett csapatok egy CSOKONAI EMLÉKKÖNYV elnevezésű portfóliót, CD-t vagy DVD-t állítanak össze. Maguk döntenek arról, hogy ebben mit gyűjtenek össze a költőről és világáról. Ez a munka maga a benevezési dokumentum. Elkészítési és beküldési határidő: 2008. február 6.

A felkészülés első szakasza 2008. októberétől 2009. január végéig tart.

Második szakasz: maga a döntő. A csapatok az áprilisi nyilvános döntőn prezentációt mutatnak be a benevezési dokumentumból, majd különféle poétikai, stilisztikai, irodalomértési, műveltségi feladatokat oldanak meg.

A verseny kategóriái
1. Általános iskola 7-8. évfolyam
2. Középiskola

A csapatok létszáma
Általános iskola: 3 fős csapat + 1 tartalék
Középiskola: 3 fős csapat + 1 tartalék

Ajánlott munkaformák
Könyvtári/internet kutatómunka; a Csokonai szókincstár, az irodalomkönyvek és tanulmánykötetek szövegének tanulmányozása. Kreatív szövegalkotási feladatok, közismert latin szállóigék, szentenciák  memorizálása

AJÁNLOTT IRODALOM

Csokonai Vitéz Mihály: Prózai művek. 1. köt. Bp.: Szépirodalmi, 1987.
(Csokonai Vitéz Mihály munkái)

Csokonai Vitéz Mihály: Versek. 2. köt Bp.: Szépirodalmi, 1987.
(Csokonai Vitéz Mihály munkái)

Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály Bp.: Móra, 1973

Tótfalusi István: Árkádiában éltem én is. Csokonai élete. Bp.: Móra, 1966.

Csokonai Vitéz Mihály. Általános és középiskolások számára. Összeáll.: Karádi Zsolt.  Debrecen: Tóth,1997. (Nagyjaink)

Csokonai Vitéz Mihály: "Lesz még az a kor". In: Balázs Mihály: Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. Bp. Tankönyvk., 1989.

Csokonai koszorúja. Magyar költők versei Csokonairól. Szerk.: Bényei József. Debrecen: Hajdú-Bihar M. T., 1973.

Kiss Tamás: A bagolyvár és lakói. Bp.: Móra, 1983

Szilágyi Ferenc: Deákok tüköre. Magyar diákvilág a felvilágosodás korában. Bp.: Móra, 1986.

Bíró Ferenc: Csokonai-problémák a 7-8. és a 11-12. évfolyamon. In: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk.: Sipos Lajos. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998.

Szegedy-Maszák Mihály-Veres András- Bojtár Endre: Irodalom a gimnázium II. osztálya számára. (Bp., Krónika Nova) Csokonairól szóló fejezet

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalomkönyv 7. (Bp.: Korona Kiadó). Csokonairól szóló fejezet

 

Tarján Tamás: Irodalom tankönyv 12-13 éveseknek. Bp., Korona Kiadó. Csokonairól szóló fejezet

 

VIDEOKAZETTÁK

 

A magyar irodalom képes története. „ Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”

 „ Kedv, remények Lillák…”

MTV RT-Televideo Kiadó 1998.

Repeta. Irodalom I. Témakörök érettségizőknek. MTV RT. Televideo Kiadó 1997.

 

A felvilágosodás költői. MTV RT-Televideo Kiadó, 1998.

 

Csokonai (Életjáték). MTV RT-Televideo Kiadó é. n.

 

 

 

Kedves Kollégák! Kedves Diákok!

 

Eredményes felkészülést, tartalmas időtöltést kívánunk minden elszánt érdeklődőnek  a nemes versengéshez.

 

2008. október 13.

 

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna                                                             Kutas József

                 igazgató                                                                   Humán munkaközösség vezető