Eseménynaptár
H K SZ CS P SZ V
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hírek
Szóbeli felvételi beosztása
Ebédbefizetés 2024. áprilisra
Szóbeli felvételi
Ebédbefizetés 2024. márciusára
Csokonai ECHO - 5. szám
Megjelent iskolaújságunk, a Csokonai ECHO februári száma, benne: szalagavató, Retro party, Vitéz Kupa, Educatio, irodalom, képzőművészet, sikerek ÉÉÉS két új rovat: Badakné Bohó Tímea tanárnő az egészségmegőrzésről ír, illetve Bucskó Mirella sikeres Csokonais sportolókat mutat be - fogadják szeretettel!

CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)

A Krétában már elérhető az e-ügyintézési felület.
Önfejlesztők a TÁMOP sikeréért
2010. február 27-én az Önfejlesztő Iskolák Egyesület Régióközpontjában, a budapesti Csokonai Vitéz Mihály l2 Évfolyamos Gimnáziumban „Önfejlesztők a TÁMOP sikeréért” címmel egynapos szakmai rendezvényt tartottak.

2010. február 27-én az Önfejlesztő Iskolák Egyesület Régióközpontjában, a budapesti Csokonai Vitéz Mihály l2 Évfolyamos Gimnáziumban „Önfejlesztők a TÁMOP sikeréért” címmel egynapos szakmai rendezvényt tartottak. Ezen az újpesti szakmai rendezvényen több mint 130 pedagógus tanácskozott.

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna az iskola igazgatója, Újpest projektmenedzsere, dr. Kovács Géza, az Önfejlesztő Iskolák Egyesület elnöke és Tóth Anett régióvezető köszöntötték a résztvevőket. A rendezvény fővédnöke Belán Beatrix, Újpest Önkormányzata kulturális alpolgármestere volt.

A szakmai nap szekciófoglalkozásokkal kezdődött, melyeken kompetenciaalapú órarészletek, projektek, témahét, modulok bemutatása volt látható, hallható. A szekciókban – óvodai nevelés, matematika, szövegértés és élő idegen nyelv – a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó - mint szolgáltató -  mentorai és folyamat tanácsadói segítségével a pedagógusok segítséget kaphattak a kompetenciaalapú programcsomaggal való tanítás problémáinak kiküszöbölésére. Szó került a programhasználat előnyeiről, az IKT eszközök, projektek, modulok, tankönyvek, tanulói segédletek használatáról is.

 A folyosón kiállítás nyílt a „Tűz – Víz” témahét alkotásaiból, melyeket a Játék- Mozgás- Kommunikáció Óvoda és a Park Óvoda ügyes kezű óvodásai készítettek. Ízelítőt láthattunk a Fussunk, játsszunk együtt ! testnevelés  modul eszközeiből is. Ez a kidolgozott, kompetenciaalapú testnevelés modul l. osztályosok számára készült, szerzője  Tóth Anett.

Az Óvodai nevelés szekció résztvevői a témahét, a projektek bemutatásával, a problémák megbeszélésével, az óvodából az iskolába való átmenet nehézségeiről tanácskoztak.

A Matematika szekcióban - alsó tagozaton - l. osztályos órarészletet láthattunk, sok jó gyakorlattal Vindics Péterné vezetésével. A felső tagozatos matematika szekcióban Szabóné András Erika a kompetencia alapú matematika órákra való felkészülésre, a közben felmerülő problémákra, azok megoldására tett javaslatot prezentációjában, majd apró videó órarészleteket villantott fel, mint átvehető jó módszereket a saját gyakorlatából.

A Szövegértés szekció színpadi bemutatóval kezdődött, ahol a János vitéz egyik dramatizált részletét láthattak az érdeklődők. Borbély Edit ehhez kapcsolódóan bemutatta a mesetérkép használatát, s a tanulók által készített képregényt.

A szövegértés két prezentációval folytatódott: A „Varázsvásár” és a „Noé bárkája” az ötödikes szövegértés programcsomagban található szövegre támaszkodva négyórás, összefüggő (már megvalósított) gyakorlatsort mutatott be, melynek során a gyerekek kommunikációs képességeiket fejlesztve vitatkoztak, érveltek, bemutatkoztak, megnyitó beszédet írtak, programokat találtak ki, ötleteltek. A folyamat lezárásaképpen a közös munka végén számot is adtak tevékenységeikről, plakát, képregény, makett, jelenet formájában. Kutas József szívesen osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal.

Az Élő idegen nyelvi szekcióban kevés idő jutott a jó gyakorlatok bemutatására, az eddig elvégzett eredmények számba vételére. A szekció ülés az eszközök és a tankönyvek kései érkezéséről, a TÁMOP továbbképzések milyenségéről tanácskozott.

Szántóné Tevan Ildikó „IKT repertoárral a kompetenciafejlesztésért” c. előadása igen figyelemreméltó volt, nagy érdeklődés övezte. Ezzel párhuzamosan összeült a Menedzsment kör, mely a jövőbeli feladatokról szólt.

Berecz Árpádné az Educatio KHT folyamat menedzsere „Az új szolgáltatói kosárról, a jó gyakorlatok kiválasztásáról, a referencia intézménnyé válásról” című előadása is nagy érdeklődést keltett.

Ezután Tóth Anett régióvezető a „Minták az új oktatásszervezésre; jó gyakorlatok, modulok, projektek, témahét” blokkot vezette fel. A Sárszentmiklósi Általános Iskola – mint volt HEFOP megvalósító – több jó gyakorlatot ajánlott fel az érdeklődőknek. A JMK óvoda Barátaink, az állatok című témahétről készült filmjét láthattuk, majd a kompetenciaalapú testnevelés programcsomag l. osztályos modulja következett.

- A kompetenciákat szoros összefüggésben kell látni, értelmezni - mondta Tóth Anett. A matematika, szövegértés, élő idegen nyelv mellett nagyon fontos a testnevelés. A mozgás meghatározó a gyermekek életében. Az idegrendszer működése bizonyos fokig genetikailag előreprogramozott, de az idegrendszeri struktúrák érése, funkcionáló képességének kialakulása kizárólag megfelelő környezeti tényezők biztosítása mellett valósulhat meg. Egy ilyen kedvező színtér a testnevelés óra. Ha ez a testnevelés programcsomag a magyar közoktatásban megjelenne, s a mindennapos testnevelés keretén belül valósulna meg, s hozzá egy jól megválasztott olvasási módszerrel tanulnának a magyar gyerekek, akkor ez sokat segítene a tanulási zavaros és részképesség zavaros tanulókon is. A mozgás a fejlődés alapja. Nincs, mi ezt pótolhatná. A nagymozgásból alakul majdan a finommozgás, mely a tanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz elengedhetetlen.

A testnevelés kompetenciaalapú programcsomag használata l. és 2. osztályosok számára szükségszerű. Ezen program SNI  tanulók fejlesztésére is nagyon alkalmas.

A szakmai nap zárásaként a szekcióvezetők a közös szakmai munkáról pozitívan számoltak be. Úgy vélik, a TÁMOP 3.1.4. pályázattal született valami jó kezdeményezés, mely elengedhetetlen a képesség, készségfejlesztés, a tanítás területén.

 

Tóth Anett
közoktatási szakértő
régióvezető